1.

ابیات عربى شعراى عباسى در تاریخ جهانگشاى جوینى

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 1-14
دکتر عبدالرضا سیف؛ محى‌الدین امجدى

2.

استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-131
مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

3.

دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 159-168
گشین شکوهی؛ سیداحمد پارسا

4.

مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 85-107
مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب