1.

بررسی سرولوژی آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری استان سمنان

دوره 76، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-7
مرضیه بینایی؛ عماد چنگیزی؛ حمید استاجی

2.

ردیابی انگل نئوسپورا کانینوم در جنینهای سقط شده در گاوداریهای شهرستان اراک به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)

دوره 73، شماره 4، دی 1397، صفحه 457-463
محمد خانی؛ فاطمه عرب خزائلی؛ سید داوود حسینی؛ پرویز شایان

3.

سرواپیدمیولوژی نئوسپورا کانینوم‌ ‌ در گاوهای بومی و دو رگ ایران: یک مطالعه استانی

دوره 67، شماره 4، دی 1391، صفحه 325-329
حیدر حیدری؛ حسام الدین اکبرین

4.

مطالعه میزان شیوع نئوسپورا کانینوم در سگ‌های اطراف تبریز به روش‌های آزمایش مدفوع و مولکولی

دوره 76، شماره 4، دی 1400، صفحه 381-388
احمد نعمت الهی؛ پریسا شهبازی؛ آرمین فاخری

5.

مقایسه آلودگی بافت های مختلف جنین های سقط شده گاو به انگل نئوسپورا کانینوم با روش PCR

دوره 73، شماره 3، مهر 1397، صفحه 377-382
آرمان حسینی؛ احسان مرات؛ سیمین سامانی؛ سعید سلطان نژاد؛ رضا داننده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب