1.

ارتباط کانی‌سازی مس با داده‌های مغناطیس در منطقه سوناجیل و تشخیص مناطق کانی‌سازی به کمک مدل‌سازی و تفسیر این داده‌ها

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 205-224
زهرا سلطانی چم‌حیدری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب ‌امیری؛ سیامند فتحی بایزیدآباد

2.

بررسی انرژتیک اثر دورپیوند شرق اطلس/غرب روسیه (EA/WR) بر منطقه مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا

دوره 45، شماره 3، آذر 1398، صفحه 645-666
سید حامد فنایی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه

3.

بررسی بی هنجاری اقلیمی ایران در آبان‌ماه 1390 از دیدگاه دینامیک بزرگ‌مقیاس

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 149-164
علیرضا محب الحجه؛ زکیه علی زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی

4.

بررسی کانی‌شناسی و ژئوفیزیک معدن سرب و روی منطقۀ مرجان‌آباد منجیل

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 461-472
معصومه فرزانه؛ سید رضا مهرنیا؛ تقی نبئی

5.

تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 133-159
موسی عنبری؛ سارا غلامیان

6.

تعیین شیب و تفکیک واحدهای زمین‌شناسی از روی داده‌های مغناطیس هوایی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-127
ابوالقاسم کامکار روحانی؛ داریوش شکری؛ علی مرادزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب