1.

بررسی وابسته‌های عددی خاص در شعر خاقانی شروانی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 23-45
حیدرعلی دهمرده؛ سمیه تنهایی

2.

شگردهای طنزآفرینی خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-130
محمّدرضا ترکی؛ موسی دامن‌کش

3.

منشآت عربی خاقانی شروانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 19-38
محمّدرضا ترکی

4.

میان خانۀ جهان

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 93-100
محمّدرضا ترکی

5.

نقد روان‌کاوانۀ سوگ‌‌نامه‌های خاقانی شروانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 133-149
شیرزاد طایفی؛ آنیتا خالقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب