1.

اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-241
محمود ناظری؛ حسین اللهیاری؛ سیدحسین گلدانساز

2.

استصحاب و اصاله اللزوم

دوره 39، شماره 1، بهار 1388
روشنعلی شکاری

3.

اندازه‌گیری باقیمانده حشره‌کش ایمیداکلوپرید در خیار

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
خلیل طالبی جهرمی

4.

بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرار داد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی

دوره 58، شماره 0، زمستان 1381
دکتر اکبر میرزانژاد جویباری

5.

بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار و کرفس در کشت توأم

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389
نجمه زینلی؛ عبدالکریم کاشی؛ محمد رضا فتاحی مقدم

6.

بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 859-868
ابوذر اسدی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمد رضا عبداللهی

7.

بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر برخی صفات خیار مزرعه‌ای (Cucumis sativus L. cv. Superdaminus) در کشت پاییزه

دوره 37، شماره 3، بهار 1385
محمدرضا حسندخت؛ فاطمه مستوری

8.

بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 99-108
آمنه مظلومی لیلی؛ حمیدرضا علیزاده؛ ناصر برومند؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی

9.

بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 601-611
سحر حیدرزاده؛ شاهرخ قرنجیک؛ علی دهستانی؛ داریوش شهریاری

10.

بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار گلخانه ای در شرایط مختلف رطوبت خاک با استفاده از تانسیومتر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 285-292
علیرضا فرامرزپور؛ مجتبی دلشاد؛ مسعود پارسی نژاد

11.

بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

دوره 11، شماره 1، بهار 1388، صفحه 177-189
الهام مولوی؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان؛ داریوش شهریاری

12.

تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 129-138
علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

13.

تأثیر محلول‎های غذایی مختلف بر عملکرد، عناصر غذایی و خصوصیات فیزیولوژیکی خیار رشد یافته در آبکشت

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 253-263
قادر خضری؛ سید جلال طباطبائی

14.

تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-153
محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی

15.

تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز

دوره 42، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 339-351
حدیث یوسفی؛ نواز اله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی

16.

فوریت یا تراخی در اعمال خیار

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 435-450
عبدالله خدابخشی

17.

کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-92
فرخنده امینی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری

18.

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-19
حمید ابهری

19.

مطالعه اثر اسیبنزولار- اس- متیل در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
عبدالحسین جمالی زواره؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سید جواد زاد؛ مجتبی محمدی؛ خلیل طالبی جهرمی

20.

واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-24
حیدر باقری اصلContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.