1.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 231-248
ولی رستمی؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حمید رضا سلیمی

2.

بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 297-316
فردین قریشی

3.

تحلیل سیاسی تغییر شکل قوۀ مجریه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1015-1032
ابراهیم موسی زاده

4.

تحلیل عملکرد دولت آمریکا در برابر آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1509-1534
رضوان باقرزاده

5.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-67
حسین جوان آراسته

6.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
پرویز علوی؛ نادعلی صادقیان

7.

شکل‌گیری فئودالیسم اداری در ایران امروز

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 1807-1824
کورش استوارسنگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب