1.

ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز

دوره 42، شماره 1، تیر 1390، صفحه 85-93
وحیده رزم آذر؛ نور محمد تربتی نژاد؛ جمال سیف دواتی؛ سعید حسنی

2.

ارزیابی آسیب‌پذیری مکانی زیرساخت‌‌های استان اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 9، شماره 2، مهر 1396، صفحه 333-362
افشار سیدین؛ سعید امینی ورکی؛ حسین رستمی؛ محمدحسین یزدانی

3.

ارزیابی شاخص‌های ارجحیت تعدادی از گونه‌های مرتعی برای اصلاح و احیاء مراتع نیمه‌استپی (مطالعۀ موردی: سایت تحقیقاتی مرتع، اردبیل)

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 659-666
جابر شریفی؛ علی اشرف جعفری؛ یونس رستمی کیا

4.

بررسی آثار تغییر اقلیم بر برخی ویژگی‌های هیدرولوژیک منابع آب استان اردبیل

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 695-705
ارش ملکیان؛ مهسا میردشتوان؛ مهرنوش قدیمی

5.

بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل

دوره 29، شماره 32، دی 1382
دکتر محمد جعفری؛ مهندس اسماعیل علی اکبرزاده آلنی؛ دکتر حسین ارزانی؛ دکتر بهروز ملک پور

6.

بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع ارتفاعات تحت شرایط مدیریت بومی (مطالۀ موردی: مراتع ییلاقی باغرو در استان اردبیل)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 127-136
جابر شریفی؛ امرعلی شاهمرادی

7.

بررسی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 177-185
مهرناز جنیدی جعفری؛ سعید محمد زاده نمین؛ معصومه مهدوی ارتاکند

8.

تحلیل عوامل مؤثر بر مهارت کشاورزان در مدیریت خاک زراعی مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 189-218
وکیل حیدری ساربان

9.

تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان؛ مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 743-755
وکیل حیدری ساربان؛ عبدالرضا ر کن الدین افتخاری

10.

تحلیل و سطح بندی جاذبه های گردشگری استان اردبیل

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 113-125
لیلا صیاد بیدهندی؛ مهدی قرخلو

11.

تغییرات تولید اولیه در اثر عوامل پستی و بلندی در مراتع کوهستانی شهرستان نمین

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 851-867
الناز حسن زاده کوهساره؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ کاظم هاشمی مجد؛ اردشیر پورنعمتی

12.

تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه‌های استان اردبیل

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 623-634
سونیا مهری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی

13.

سنجش توسعه‌‌یافتگی صنعتی شهرستان‌های استان اردبیل با رویکرد عدالت فضایی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 145-162
علیرضا محمدی؛ سپیده نوری

14.

شناسایی پتانسیل‌ها و الزامات تولید شیر ارگانیک در نواحی روستایی و عشایری از دیدگاه کارشناسان بخش دامپروری استان اردبیل

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 698-713
مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ محمدرضا سنجابی

15.

مطالعه و گونه شناسی قبور کلان سنگی و تپه‌ای (کورگان) استان اردبیل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 113-130
مرتضی حصاری؛ احمد علی¬یاری

16.

مقایسۀ عوامل بوم‌شناختی مؤثر در انتشار گونه‌های جنس شبدر (Trifolium) در مراتع فندوقلوی شهرستان نمین

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 463-476
سحر صمدی خانقاه؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ معصومه عباسی خالکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب