1.

اثر شدت آتش بر تراکم بانک بذر خاک گروه‌های کارکردی گیاهان (مطالعه موردی پارک ملی گلستان)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-55
مینا باشماغی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی عابدی

2.

ارزیابی اثر وضعیت رطوبت مادة سوختنی بر گسترش و رفتار آتش در پارک ملی گلستان

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 799-813
رقیه جهدی؛ علی اصغر درویش صفت؛ وحید اعتماد

3.

ارزیابی تأثیرات آلودگی صوتی ناشی از ترافیک جاده‌ای بر جامعۀ پرندگان در پارک ملی گلستان

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 435-447
شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته

4.

ارزیابی زیستگاه دارکوب سرسرخ (Dendrocopos medius) در پارک ملی گلستان

دوره 63، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 303-315
حسین وارسته مرادی

5.

ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک ملی گلستان

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383
مهندس عباس پهلوانی

6.

استفاده از متریک اندازه مؤثر شبکه در تحلیل از هم گسیختگی پوشش‌های جنگلی محدودة اثر جاده در پارک ملی گلستان

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 15-20
لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ مجید مخدوم

7.

بررسی شاخص نمو گنادی سیاه ماهی رازی Capoeta razii در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 43-47
آرزو کر؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ارسلان بهلکه

8.

بررسی عادات و ارجحیت غذایی گونة ماهی غیربومی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) در رودخانة پارک ملی گلستان

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 173-184
اصغر عبدلی؛ جواد میردار

9.

بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381
دکتر حمید گشتاسب میگونی؛ مهران جهانشاهی؛ کوروش کاووسی؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی

10.

تأثیر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات اکوسیستم‌های مرتعی در بخش جنوبی پارک ملی گلستان، ایران

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 755-767
اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری؛ رقیه جهدی

11.

زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381
دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.