1.

آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
مریم حق‌روستا

2.

استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 75-94
اشرف سراج؛ بهروز محمودی بختیاری

3.

بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 193-212
ناصر محسنی نیا؛ رضا میرزایی

4.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات

دوره 36، شماره 39، اردیبهشت 1381
با هره آژیده

5.

تلفّظ چند واژه در شاهنامه

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 109-127
وحید عیدگاه طرقبه ای

6.

در باب چند اصطلاح موسیقایی در دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-16
راضیه آبادیان

7.

دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1386
یدالله آقاعباسی

8.

سیاست در چرند پرند دهخدا

دوره 4، شماره 1، فروردین 1382
دکتر سهراب یزدانی

9.

کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران

دوره 10، شماره 26، آبان 1384
آذین حسین زاده

10.

مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 123-139
علی فیض الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب