1.

تأثیر روابط خارجی بر تحولات اقتصادی کرمانشاهان در دورۀ قاجار (1285-1210 ه.ش)

دوره 9، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-20
شیرزاد احسان خواه؛ منیره کاظمی راشد؛ حسن زندیه؛ منیژه صدری

2.

تاثیر گسترش روابط خارجی بر تحولات فرهنگی کرمانشاهان در دوره قاجار (1285-1210.ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401
شیرزاد احسان خواه؛ منیره کاظمی راشد؛ حسن زندیه؛ منیژه صدری

3.

تأثیر نظم ژئوپلیتیکی اسلام بر سیاست خارجی ایران

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386
زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی

4.

تبیین روابط ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 237-264
رسول افضلی؛ سیدمحمد سیدی اصل؛ ابوالقاسم محمودی

5.

روابط ایران و ارمنستان: فرصت‌ها و موانع

دوره 2، شماره 3، مرداد 1388
نورا... قیصری؛ مهناز گودرزی

6.

روابط ایران و لهستان در عهد صفویه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 79-98
محمد امین رکنی؛ ستانیسواف آدام یاشکوفسکی

7.

روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ چالش های بنیادین و امکانات پیشِ رو

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-19
سید داود آقایی؛ حسن احمدیان

8.

ساخت و تثبیت "دیگری" در روابط خارجی ایران از تکوین حکومت صفوی (907ق/ 1502م) تا ده سال نخست تأسیس نظام جمهوری اسلامی (1368ش/ 1989م)

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 741-759
سیدعلی منوری

9.

سیاست امنیت ملی آیزنهاور و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران

دوره 38، شماره 4، دی 1387
محمدرضا تخشید؛ جهانشیر منصوری مقدم

10.

عامل‌های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-125
ابوالفضل جعفری؛ حمیدرضا عزیزی

11.

قرائتی دیگر از منازعه لرد مینتو و سرهار فورد جونز( تحلیلی از مبانی نخستین مسافرت ایلچی دربار قاجار به انگلستان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1381
دکتر غلامحسین زرگری نژاد

12.

مأموریت پدر ژان تاده در ایران عصر صفوی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 219-237
اعظم فولادی پناه؛ احمدرضا خضری

13.

مشکلات خاورمیانه‌ای آمریکا و برقراری ارتباط غیررسمی با ج.ا. ایران در سال های 65-1363

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
رضا رئیس طوسی؛ سید مهدی مدنی

14.

وابستگی عراق به شوروی و تاثیر آن بر مناسبات ایران و عراق 1337-1357 (1958 تا 1979)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-22
فرج الله احمدی؛ ویان علی صالحسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب