1.

آل عراق (پژوهشی تازه در یک قرن حاکمیت تابع سامانیان بر خوارزم)

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 107-116
جواد هروی

2.

بر آمدن دولت سامانیان ار مرزداری ایرانی- اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1381
دکتر عبدالرسول خیر اندیش

3.

بررسی وضع زبان و ادب فارسی در سه قرن نخست هجری (طاهریان، صفاریان، سامانیان)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 29-44
احمد موسوی؛ فرزانه قلی پور

4.

پژوهشی بر سکه‌هایی شاخص از نصر بن ‌احمد سامانی (ضرب‌شده به سال 301ق در سمرقند)، با خوانشی نو از تاریخ سیاسی آن دوره

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 73-92
ابراهیم رایگانی؛ محمدامین سعادت‌مهر

5.

جایگاه شهر ری در مناسبات سیاسی و نظامی سامانیان و آل بویه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 27-42
فاطمه عبداللهی

6.

جغرافیای تاریخی قهستان (از طاهری تا سلجوقی)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 5-36
محمد حسن بهنام فر؛ مصطفی ملایی

7.

خاندانها و آداب و آیینهای ایرانی وجنبه های از زندگی اجتماعی در قلمرو سامانیان

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
محمد رضا ناجی

8.

سامانیان و نیم قرن حاکمیت بر قزوین

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 117-133
جواد هروی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب