1.

بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis( L) O. Kuntze

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381
حسن ابراهیم زاده؛ افسانه تیموری

2.

بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ سبز چای و خاک‌های سطحی مزارع چای (منطقۀ تحقیق: شهرستان فومن)

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 278-290
محسن محمدی گلنگش؛ شقایق عظیمی رودکناری؛ محمد نعیمی جوبنی

3.

تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 21-32
ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی؛ علی اکبر حجت جلالی؛ صنم صفایی چای کار

4.

توسعه مدل موجک متقاطع - فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش- رواناب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-53
فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد

5.

چرخه زیستی کنه قرمز چای Brevipalpus obovatus Donnadieu (Acari: Tenuipalpidae) در سه دمای مختلف آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 3، آذر 1386
حبیب عباسی پور؛ عبدالحسین تقوی؛ کریم کمالی؛ احد صحراگرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب