1.

تحلیل بازنمایی فضاهای جنسیتی در نگارگری دوره ایلخانی بررسی فضاهای جنسیتی شده بر اساس نگاره‌های جامع‌التواریخ و شاهنامه بزرگ ایلخانی

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 57-68
مریم کلبادی نژاد؛ آرمان مسعودی

2.

تخت سلیمان در گذر زمان (بررسی تحولات تاریخی تخت سلیمان در دوره اسلامی با اتکا به منابع تاریخی)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-48
مهدی بیگ محمد پور؛ کریم حاجی زاده باستانی

3.

مراغه؛ کانون تمدّنیِ عصر ایلخانی (پژوهشی بر پایة کتاب مجمع الآداب فی معجم الالقاب ابن‌فوطی)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 39-69
رسول جعفریان

4.

مطالعه تاریخی و باستان‌شناسی محوطة اسلامی اَنداجین همدان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 139-159
مصطفی رضائی؛ مریم محمدی

5.

مطالعۀ تطبیقی و جامعه‌شناختی دو نگاره از کتاب جامع التواریخ رشیدی و ظفرنامۀ تیموری

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 15-25
الهه السادات بزرگی؛ زهرا رهبرنیا

6.

نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 85-102
آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب