1.

ارزیابی و تحلیل گستره خشکسالی در استان اصفهان بر پایه چهار شاخص

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
علی سرحدی؛ سعید سلطانی؛ رضا مدرس

2.

بررسی روند خشکسالی در شیراز با استفاده از نرم افزار DIP

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 14-21
رسول باقرآبادی

3.

پایش خشکسالی هواشناسی به‌منظور حفظ پایداری در سناریوهای واداشت تابشی منطقۀ مطالعاتی (حوضۀ آبریز سد دویرج)

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1227-1239
مریم حافظ پرست؛ زهره پورخیراله

4.

تعیین ارتباط بین نوسانات تولید گونه‌های مرتعی با خشکسالی به منظور پیش‌بینی تولید با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 239-255
خالد اوسطی؛ حامد جنیدی؛ ناهید عزیزی

5.

مدلسازی و پیش‌بینی سری زمانی شاخص‌های خشکسالی با روش‌های یادگیری ماشین به‌منظور مدیریت مخاطرات (مطالعۀ موردی: منطقۀ شرقی اصفهان)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 51-65
ایمان خسروی؛ مهدی آخوندزاده؛ محمدمهدی خوشگفتار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب