1.

ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 99-113
محمود باقری؛ محمدتقی رضائی

2.

بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقه‌بندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-93
ابراهیم رهبری؛ محمدابراهیم داستانپور حسین ابادی

3.

بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-18
محسن صادقی؛ محمود جعفری چالشتری

4.

تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387
ُسید حمید رضا اشرف زاده؛ مهران نصیرزاده

5.

تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1545-1565
مهدی پیری؛ رضا سهرابی

6.

تفسیر استثنای امنیت در سازمان جهانی تجارت در پرتو گزارش هیأت ‏حل اختلاف در دعوای روسیه-اوکراین

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 807-826
جعفر نوری یوشانلوئی؛ علی پیرمرادی

7.

جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-74
محمدمهدی حاجیان؛ سمیرا سلیمان زاده

8.

چشم اندازی از اوپک در عصر جهانی شدن (مورد پژوهی : سازمان جهانی تجارت)

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 271-285
ناصر فرشادگهر

9.

رفع چالش‌های یارانۀ انرژی تجدیدپذیر در سازمان جهانی تجارت با بهره‌گیری از مقررات اتحادیۀ اروپا

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 763-783
محمد جعفر قنبری جهرمی؛ محمدحسین حمیدزاده

10.

رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 309-337
علی فاتح؛ ایرج حسینی صدرآبادی

11.

سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 317-334
حسن مرادی؛ محمدتقی رضائی

12.

ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 135-152
موسی موسوی زنوز؛ حسن مرادی

13.

نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 733-753
امیرعباس علاءالدینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب