1.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 169-192
احسان علی اکبری بابوکانی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ احسان آهنگری

2.

روش شناسی تحصیل اصول حاکم بر خانواده با تکیه بر روش اکتشاف شهید صدر

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-40
صدیقه مهدوی کنی؛ فاطمه محمد قلی ها

3.

مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید صدر (ره)

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
محمدحسین جمشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب