1.

اثر ارتفاع برش بر رشد درختچه‌های مسن تاغ در

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
ناصر باغستانی‌میبدی

2.

ارزیابی پیاز رطوبتی در شیوه آبیاری زیرسطحی عمقی با استفاده از لوله‌های PVC در اراضی بیابانی

دوره 76، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 335-349
گلنوش سوارتندرو؛ سلمان زارع؛ خالد احمدآلی؛ محمد جعفری

3.

بررسی تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (مطالعه موردی: دشت گشت- سراوان)

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 719-730
نیک بی بی بزرگزاده؛ محمدرضا ریگی؛ محمدرضا ساسولی؛ فرهاد ذوالفقاری

4.

بررسی فون و فلور بیابان لوت با تأکید بر مفاهیم اکوتوریسم و توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 11-22
پریا پورمحمد

5.

بررسی و مقایسه انطباق مرز رخساره های ژئومرفولوژی و اجزای واحدهای اراضی با مرز تیپ های گیاهی مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشهد اردهال – استان کاشان

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380
علیرضا گیتی؛ حسن احمدی؛ ناصر مشهدی؛ اکبر ریاحی

6.

بهره برداری از آ ب های نامتعارف مناطق بیابانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 27-29
هاشم صیامی کنده

7.

تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعۀ اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 137-154
عادل سپهر؛ اعظم صفرآبادی

8.

تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی شهرستان کویری خور و بیابانک)

دوره 4، شماره 7، مهر 1391، صفحه 141-161
فرحناز ابوالحسنی؛ صدیقه کیانی؛ میرنجف موسوی

9.

جداسازی و شناسایی سیانوباکترها از خاک‌های فوق شور پارک ملی کویر

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 625-637
عاطفه اعتمادی خواه؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ مصطفی نوروزی

10.

مالچ سنگریزه ای، راهکاری الهام گرفته از طبیعت جهت کنترل فرسایش بادی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 6-10
سلمان زارع

11.

مطالعه تفکیک پذیری طیفی کلاس های اطلاعاتی بیابان لوت بااستفاده ازداده های ماهواره ای

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386
سید کاظم علوی پناه؛ چوقی بایرام کمکی

12.

مقدمه ای بر چیستی و اهمیت منابع طبیعی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 11-20
محمدصادق رهبانی؛ نرگس سبحانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب