1.

آموزش معماری و بی ارزشی ارزش ها

دوره 14، شماره 14، تیر 1382
دکتر عیسی حجت

2.

باززایش والایی در چیدمان های نوری اولافور الیاسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402
راضیه مختاری دهکردی؛ مجید اسدی فارسانی

3.

والایی قطعات گذشته: تبیین نسبت ویرانی و والایی در چاپ‌های پیرانزی بر مبنای آراء زیباشناختی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403
عبدالله آقائی؛ هیمن حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب