1.

آسیب‌شناسی طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای در ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 139-156
امیرحسین همتی؛ خلیل قربانی؛ کیومرث ابراهیمی

2.

ارزیابی آسیب پذیری، راهکاری برای مدیریت پایدار مراتع (مطالعۀ موردی: مراتع قشلاقی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 877-893
ولی اله رئوفی راد؛ قدرت اله حیدری؛ حسین آزادی؛ جمشید قربانی

3.

ارزیابی تغییرات برخی مشخصه‌های خاک تحت تأثیر ویژگی‌های مدیریتی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های منطقۀ گیسوم استان گیلان)

دوره 75، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 309-319
مروارید خادمی کمال؛ رامین نقدی؛ علی صالحی؛ رسول یوسف پور

4.

بررسی آثار عوامل اقتصادی و مدیریتی بر پایداری آب در بخش کشاورزی ‌(مطالعۀ موردی: استان تهران)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 1089-1097
هادی خانی فیلستان؛ حسن هاشمی داران؛ محمد چلاجور

5.

بررسی تغییرات مؤلفه‌های بیلان آب با استفاده از مدل SWAT+ و تعیین نقش عوامل مؤثر بر آن‌ها

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1071-1092
رامین هادی‌قورقی؛ مجید دلاور

6.

بررسی ساختار مکانی گونة ملج (Ulmus glabra Hudson) به منظور مدیریت پایدار آن (مطالعة موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 35-44
وحید علی‌جانی؛ جهانگیر فقهی

7.

بررسی مشکلات مدیریت پایدار مراتع حوزه‏های آبخیز از دیدگاه بهره‏برداران (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی دماوند شهرستان آمل)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 277-286
حمید رضا سعیدی گراغانی؛ قدرت اله حیدری؛ حسین بارانی؛ سید زکریا علوی

8.

تحلیلی بر ادراکات بهره‌برداران مرتعی از حکمرانی مشارکتی در مراتع (مطالعه‌ موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا استان گلستان)

دوره 75، شماره 4، دی 1401، صفحه 573-590
سیده خدیجه مهدوی؛ مائده یوسفیان؛ محمدرضا شهرکی؛ رضا اورمرز

9.

راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 64-77
لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی

10.

شناسایی و تبیین موانع حفاظت از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه: یک پژوهش کیفی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-88
داود امین فنک؛ روح اله رضایی؛ کامران زینال زاده

11.

کاربرد توام روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه‌ریزی پویا در تدوین مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 23-34
سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ محمود صبوحی صابونی

12.

کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار زیست محیطی روستاییان استان ایلام در حفاظت از جنگل های بلوط حوزه زاگرس جنوبی

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 809-831
نگاهداری داود؛ علیرضا پورسعید؛ رویا اشراقی؛ محمد باقر آرایش؛ بهروز ناصری

13.

مدل تصمیم مبتنی بر نشانگرهای پایداری برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (به‌کارگیری در مطالعه موردی دشت نمدان واقع در استان فارس)

دوره 52، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 2951-2965
فرزانه خان‌محمدی؛ حامد کتابچیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب