1.

اجتهاد و تقلید

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 55-78
علی رحمانی سبزواری

2.

احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390، صفحه 169-195
اسدالله لطفی؛ صالح سعادت

3.

بررسی فقهی مسئولیت هزینه‌های زندانی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 125-148
عباس کلانتری؛ مرتضی مطهری فرد

4.

زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 53-66
سیدمحمدرضا آیتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب

5.

عدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 169-182
نسرین کریمی

6.

میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 49-70
سید مسلم حسینی ادیانی

7.

نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان

دوره 14، شماره 2، مهر 1396، صفحه 267-281
ناصر بهمنی؛ ابوالحسن شاکری

8.

نفقه و نیازهای درمانی زوجه

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 405-419
محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

9.

نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقۀ زوجه

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 295-316
اصغر زیرک باروقی؛ مرتضی حاجی‌پور

10.

وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 245-270
عارف بشیری؛ حسین آقایی جنت مکان؛ مژگان داودی

11.

وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-139
سیدحسین آل طاها؛ نادر مختاری افراکتی؛ عارف بشیری؛ سمیه نوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب