1.

ابهام در قوانین کیفری با رویکردی زبان شناسی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 465-443
مریم فرحی

2.

ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین

دوره 13، شماره 2، مهر 1395، صفحه 209-231
محمد حسن اماموردی

3.

ارتباط هنر و عرفان در کشف گنج پنهان خلافت الهی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر معصومه شبستری

4.

ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 77-91
ماندانا صدرزاده

5.

دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 633-663
مریم فرحی؛ مهدی هوشبار

6.

کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 61-80
منظر سلطانی؛ محمد ویسی

7.

مهارت تحمل ابهام؛ قدم برداشتن در مه

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 59-61
صدف عباسی

8.

«وجوه ابهام نحوی درساختار طنزهای رساله دلگشا با تکیه بر تئوری فوناژی»

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 355-376
مریم جلالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب