1.

اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-26
ناصر صمصامی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ اسماعیل قلی نژاد

2.

اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رویشی و عملکرد بزرک تحت تنش کم آبی

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 621-634
مریم سلطانیان؛ علی تدین؛ سیف اله فلاح

3.

اثر همزیستی قارچ میکوریز بر برخی از ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نارنج سه برگچه‌ای (Poncirus trifoliate L.) تحت تنش شوری

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 769-778
محمود اثنی عشری؛ مرضیه هادیان دلجو؛ اصغر میرزایی اصل

4.

امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 205-224
بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی

5.

بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری

دوره 19، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 243-255
سجاد فتاحی؛ مهدی صیدی؛ محمد جواد زارع

6.

بررسی پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در ایران با استفاده از روش‌های مایه‌زنی بر روی گیاهان محک، DAS-ELISA و IC-RT-PCR

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 11-18
سید علیرضا سلامی؛ علی عبادی؛ مینا کوهی حبیبی؛ ذبیح الله زمانی

7.

بررسی علقۀ زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 251-263
مهدی موحدی محب؛ علی اسلامی فر

8.

تغییر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود تحت تأثیر مزوریزوبیوم و قارچریشه در مقادیر مختلف کود آغازگر نیتروژن

دوره 48، شماره 3، آذر 1396، صفحه 787-798
محمدعلی ابوطالبیان؛ مجتبی شیرین آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب