1.

بررسی و تحلیل شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقه شیرکوه

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
کمال امیدوار

2.

پیش بینی وقوع سیلاب ها بر اساس موقعیت های سینوپتیکی در ساحل جنوبی دریای خزر

دوره 38، شماره 2، اردیبهشت 1386
حمید رضا مرادی

3.

تحلیل الگوی سینوپتیکی اینورژن های شدید شهر تهران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
حسن لشکری؛ پریسا هدایت

4.

تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش‌های تابستانۀ جنوب شرق ایران

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 335-349
شعیب آب خرابات؛ مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهان بخش اصل؛ مصطفی کریمی؛ علی اکبر رسولی

5.

تحلیل سینوپتیکی بارندگی دوره 21 تا 26 تیرماه 1378 در ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
زهرا عربی

6.

تحلیل سینوپتیکی سیستم های باران زا و امکان افزایش بارش آنها بوسیله باروری ابرها در منطقه کرمان

دوره 40، شماره 0، مهر 1380
کمال امیدوار

7.

شناسایی منطقۀ همگرایی دریای عرب و نقش رودباد تراز پایین سیستان در شکل‌گیری آن

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 147-161
شعیب آب خرابات

8.

مکانیسم تکوین – تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روی بارش های جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 35، شماره 3، دی 1382
دکتر حسن لشکری

9.

موقعیت رودباد جبهه‌قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و شار رطوبت ترازهای پایین غرب ایران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 783-798
رشید سعید آبادی؛ شعیب آب خرابات؛ محمد سعید نجفی

10.

واسنجی داده‌های باران سری 3B42 و 3B43 ماهوارۀ TRMM در زون‌های اقلیمی ایران

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 287-303
مهدی عرفانیان؛ سیما کاظم پور؛ حسن حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب