1.

اثر آبیاری با پساب تصفیه‌شده مغناطیسی بر جذب برخی فلزات سنگین در کشت ذرت

دوره 53، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1079-1091
مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش

2.

اثر برخی خواص فیزیکوشیمیایی رسوب بر غلظت فلزات سنگین نیکل و وانادیوم در رسوبات رویشگاه، ریشه و برگ درختان مانگرو

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 277-292
نصرالله محبوبی صوفیانی؛ حسین مرادی؛ زهرا رضوی؛ عباس حیدری خسرو؛ نوراله میرغفاری

3.

ارزیابی اثرات کاربرد استخوان حیوانی و بن‌چار حاصل از آن بر سینتیک واجذبی و شکل‌های شیمیایی نیکل در یک خاک آهکی شور

دوره 52، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 3047-3058
محبوب صفاری؛ معصومه معاذالهی؛ سینا مدیری

4.

ارزیابی تأثیر قارچ Glomus intraradices بر ویژگی‌های کمی، کیفی گندم در شرایط تنش نیکل

دوره 48، شماره 3، آذر 1396، صفحه 685-693
علی حیدریان؛ حمیدرضا توحیدی مقدم؛ پورنگ کسرائی

5.

بررسی تأثیر حفاظتی EGCG بر صدمات کروموزومی ناشی از تیمار با نیکل بر ردة سلولی HFF انسانی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول‌های دو هسته‌ای

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 391-398
نیکناز شهرکی؛ فرهنگ حداد

6.

بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388
علی اکبر عظیمی؛ رضا فولادی فرد؛ غلامرضا نبی بید هندی

7.

بررسی کارایی هماتیت خالص و تثبیت‌شده با سدیم کربوکسی متیل سلولز در پالایش خاک آلوده به نیکل

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 907-921
سولماز بی دست؛ احمد گلچین؛ احمد بایبوردی؛ عباسعلی زمانی

8.

تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381
ایوب حلوائی؛ شهرام کدخدائی

9.

تشخیص اجسام آپوپتوزی در سلولهای تیمار شده با نیکل در رأس ریشه پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

دوره 1، شماره 0، بهمن 1382
لیلی صمدی؛ بهروز شاهسون بهبودی

10.

جداسازی و شناسایی گونه باکتریایی مقاوم به نیکل از رسوبات آلوده خورموسی و مطالعه عملکرد آن در جذب زیستی نیکل

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 93-100
فاطمه شاه علیان؛ علیرضا صفاهیه؛ هاجر آبیار

11.

حذف نیکل از محیط‌های آبی توسط کربن فعال به دست آمده از پسماند نفتی به روش فعال سازی فیزیکی با بخار آب

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 365-377
نیلوفر موجودی؛ نوراله میرغفاری؛ محسن سلیمانی

12.

مطالعه غلظت آلاینده های نیترات و فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی کاهو و ارزیابی خطر مصرف آن

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 977-993
محسن سیلسپورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب