1.

اثر رسیدن تسریع‌شده با پروتئاز کپسوله و لیپاز بر بافت پنیر آب‌نمکی

دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 37-43
مهرناز امینی فر؛ زهرا امام جمعه

2.

بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382
اسداله نورزاد؛ ناصر دائیان

3.

بررسی ارتباط میان ریزساختار و ویژگیهای تکنولوژیکی ماست تولید شده از شیر گاو و گاومیش در طول نگهداری

دوره 48، شماره 4، دی 1396، صفحه 457-465
ثریا حسنی زعفرانی؛ مهرناز امینی‌فر؛ مریم مصلحی شاد

4.

بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380
محمد فرنوش؛ امیر ریاحی

5.

بررسی عملکرد رزین‌های تانن پایه در مقایسه با رزین ملامین فرمالدئید در بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 379-392
خدیجه دلاوریان عباس آبادی؛ اصغر طارمیان؛ رضا اولادی؛ غلامرضا رحمانی

6.

بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 343-352
علی اصغر نشاط؛ عبداله رشیدی مهرآبادی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ امید تجربه کار

7.

بررسی کارایی کاهش سختی‌ آب (کلسیم و منیزیم) با استفاده از رزین‌های کاتیونی قوی

دوره 50، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1341-1350
یاسین نصرالهی؛ مجتبی خوش روش؛ قاسم آقاجانی مازندرانی

8.

محاسبه ثوابت الاستیک دیوارهای آجری غیرمسلح بر اساس دیدگاه همگن‌سازی و میکرومکانیک در عملکرد غشایی و خمشی

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 203-217
ارسلان کلالی؛ محمد زمان کبیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب