1.

امکان علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن در دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 517-543
محمدعلی اسدی نسب

2.

اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسلامی

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر مهرناز بهروزی

3.

بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 693-711
محمد زهدی گهرپور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین‌کوب؛ بهادر زارعی

4.

جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 337-360
دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه سادات میراحمدی

5.

حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
سید محمد حسینی

6.

درهم تنیدگی خانه / قلمرو و فضای درون/ برون در جامعه ایلی ایران ( مطالعه موردی ایل کاکاوند)

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 141-167
روح اله نصرتی؛ محسن قلی پور

7.

رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 543-556
مراد کاویانی راد

8.

شناسایی مفهوم و مؤلفه های قلمروهای شبه خصوصی در ارتباط با رفتار قلمروی زنان در فضاهای عمومی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 259-281
فاطمه سمیع پور؛ مصطفی پورعلی؛ مرضیه کاظم زاده

9.

قلمروهای دفاعی بیرونی دولت

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382
دکتر یدالله کریمی ÷ور؛ دکتر حسن کامران

10.

مفهوم قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری خودی در تحقق آن

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378
دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس گلناز تاج بخش

11.

مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی مطالعة مقایسه‌ای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران

دوره 3، شماره 47، مهر 1390، صفحه 17-28
علیرضا عینی فر؛ آزاده آقالطیفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب