1.

ارزیابی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 1، بهار 1382
دکتر مقصود خیام؛ دکتر داود مختاری کشکی

2.

بررسی محدوده اصفهان از نظر نوع محیط رسوبی وتغییرات مسیر زاینده رود در آن

دوره 56، شماره 3، زمستان 1382
سعید سلطانی کوپائی

3.

بررسی نقش تکتونیک در ناهنجاری مورفومتری شبکه‎ی زهکشی در چهار حوضه‎ی آبخیز در زاگرس

دوره 43، شماره 76، پاییز 1390، صفحه 51-70
شهرام بهرامی؛ مهران مقصودی؛ کاظم بهرامی

4.

بررسی و تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 2، تابستان 1382
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر مهران مقصودی

5.

تکتونیک فعال در رشته‌کوه بینالود با تکیه بر بررسی‌های مورفوتکتونیکی

دوره 41، شماره 70، پاییز 1389
الهه شفیعی؛ سید احمد علوی؛ نصیر نادری میقان

6.

تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-206
امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی

7.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، بهار 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

8.

کاربرد شاخص‌های مورفوتکتونیکی در تحلیل مخاطرات زمین‌لغزش در راه‌آهن ناحیۀ لرستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-66
امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق ونینی؛ محسن احتشامی معین آبادی

9.

نقش سنجش از دور و بررسی‌های میدانی در تجزیه و تحلیل‌های مورفوتکتونیکی: مطالعه موردی زلزله بم

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386
سید کاظم علوی پناه؛ محمدصدیق قربانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.