1.

اثربخشی طرح مددکاران ترویجی در شهرستان کرمانشاه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 219-229
علی اسدی؛ مصطفی مرادی

2.

ارزشیابی کیفی اجرای طرح‌ هادی در روستای کرناچی شهرستان کرمانشاه ـ کاربرد نظریه بنیانی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 153-172
غلامرضا برزو؛ ایوب شاه‌حسینی؛ محمدصادق عباسی‌زاده قنواتی؛ اقدس ولی‌زاده؛ محمد باقرنسب؛ مجید بهرامی؛ سارا عبدالملکی؛ کیومرث زرافشانی

3.

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآورده‌های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 424-437
سمیرا امامی نامیوندی؛ همایون مرادنژادی؛ سمیره صی محمدی

4.

بررسی عوامل انسانی و تکنیکی مؤثر بر سطح عمقی شدن کشت در نظام بهره‌برداری خانوادگی (مطالعه موردی: بهره‌برداران خانوادگی صیفی‌کار شهرستان کرمانشاه)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 147-176
مهدی طالب؛ محسن ابراهیم پور؛ شاپور سلمانوندی

5.

تحلیل عوامل پیش‏برندة توسعة مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعة موردی: دهستان میان‏دربند)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 565-573
روناک عربی؛ علی اصغر میرک زاده؛ کیومرث زرافشانی

6.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 39-56
روناک عربی؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ فرحناز رستمی

7.

تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به مدیریت بهینه آب با تأکید بر نقش میانجی احساس مسئولیت: مورد مطالعه گندم‎کاران شهرستان کرمانشاه

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 691-706
فرزاد دیناری؛ حسن صدیقی؛ عنایت عباسی؛ هادی مؤمنی هلالی

8.

تعیین راهبرد‌های مناسب برای ورزش روستایی با تأکید بر ورزش‌های بومی شهرستان کرمانشاه

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 731-749
عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی

9.

فرهنگ و دانش تغذیه‌ای و ارتباط آن با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 54-67
حیدر قلی‌زاده؛ زهره رستمیان‌ مطلق؛ محمد بادسار؛ علی شمس

10.

مؤلفه‌های اصلی ورزش‌های بومی و محلی به منظور بهره‌برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازی‌ها و ورزش‌های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-112
عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی

11.

مطالعۀ کیفی مسائل و مشکلات دختران روستایی دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 63-84
امیرحسین علی بیگی؛ نسرین افشار؛ مهنا شاهمرادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب