1.

ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382
محمود نیکخواه؛ سید مجدالدین میرمحمد حسینی

2.

بررسی تأثیر نوع تغییر مکان دیوار بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

دوره 43، شماره 1، دی 1388
سیّد مجدالدین میرمحمّدحسینی؛ مسعود شریف زاده اصلی

3.

بررسی عددی رانش فعال خاک تحت سربار سیکلی پشت دیوار دارای حرکت انتقالی

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 719-729
سید مجدالدین میرمحمد حسینی؛ سمانه محمدی

4.

تحلیل استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی)فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382
محمدرضا ملکی جوان؛ علی اصغر میرقاسمی

5.

تحلیل عددی رانش سکون خاک بر دیوار حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 731-739
سید مجدالدین میر محمد حسینی؛ محسن کارگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب