1.

-

دوره 4، شماره 0، مهر 1382
Eskandari, H؛ Rezaee, M.R؛ Javaherian, A؛ Mohammadnia, M

2.

A systematic approach for estimation of reservoir rock properties using Ant Colony Optimization

دوره 5، شماره 1، خرداد 2015، صفحه 7-17
Ali Kadkhodaie-Ilkhchi

3.

Determining the relationship between shear wave velocity and physicomechanical properties of rocks

دوره 55، شماره 1، شهریور 2021، صفحه 65-72
Mohammad Rezaei؛ Pouya Koureh Davoodi

4.

Hybrid ANFIS with ant colony optimization algorithm for prediction of shear wave velocity from a carbonate reservoir in Iran

دوره 50، شماره 2، اسفند 2016، صفحه 231-238
Hadi Fattahi؛ Hosnie Nazari؛ Abdullah Molaghab

5.

Prediction of shear and Compressional Wave Velocities from petrophysical data utilizing genetic algorithms technique: A case study in Hendijan and Abuzar fields located in Persian Gulf

دوره 1، شماره 1، خرداد 2011، صفحه 1-17
Iman Moatazedian؛ Hosain Rahimpour-Bonab؛ Ali Kadkhodaie-Ilkhchi؛ MohammadReza Rajoli

6.

تخمین پروفیل سرعت موج برشی با استفاده از وارون‌سازی همزمان امواج میکروترمور و شکست مرزی با استفاده از بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 309-323
راشد پورمیرزائی؛ احمد زارعان؛ رسول حمیدزاده مقدم

7.

تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی، در یکی از مخازن کربناته ایران

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382
محمد محمدنیا؛ محمدرضا ‌رضایی

8.

تخمین سرعت موج برشی از روی نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 389-405
احسن لیثی؛ نوید شاد منامن

9.

مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389
سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب