1.

ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 185-197
محمد ضابط؛ علی رضا صمدزااه

2.

بازشناسی مفهوم و مؤلفه‌های بنیادین اعتماد و کارکردهای آن در روابط اجتماعی انسان از منظر قرآن

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 197-219
فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا

3.

بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان زاهدان)

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 43-62
روح اله رضائی؛ روح اله درینی

4.

تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-130
الهام اکبری؛ رضامراد صحرایی؛ علی کریمی فیروز جایی؛ محمد حسین رمضان کیایی

5.

تحلیل مؤلفه‌های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 693-707
آزاده خدابخشی؛ حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی

6.

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1388
افسر جعفری؛ محمد احسانی؛ محمد خبیری؛ منصور مومنی

7.

مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 331-345
ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ مهدیه السادات میرترابی؛ زینب موذن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب