1.

ایران، کانون چند زیرسیستم منطقه‏ای

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389
احمد نقیب زاده

2.

جایگاه مطالعات جنوب شرق آسیا در پژوهش‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 959-978
علی باقری دولت ابادی؛ سید سجاد سجادی صفت

3.

جامعه‌شناسی تاریخی و زمینه‌های بهره‌مندی رشتۀ روابط بین‌الملل از چرخش تاریخی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 793-810
سیدعلی منوری

4.

دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 265-284
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی

5.

راهبرد کاهش مخاطرات طبیعی در ایران برمبنای حقوق و روابط بین‌الملل

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16
علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع

6.

زمینه های ساختاری نظریه پردازی ایرانی در روابط بین الملل

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 337-355
حمیرا مشیرزاده؛ مجید کافی

7.

سرمایۀ اجتماعی بین‌المللی: اعتماد، مشارکت و شبکه‌ها در جامعۀ بین‌الملل

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-195
حمیرا مشیرزاده؛ نسیم سادات واسعی‌زاده

8.

مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 797-821
یوسف باقری؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ عباس نظریان

9.

مطالعات بین‌المللی در ایران: مطالعۀ موردی مقاله‌های مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 139-158
حمیرا مشیرزاده؛ علی خواجه نایینی

10.

مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 193-209
حمیرا مشیرزاده؛ محمد حسین خانلرخانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.