1.

بررسی پتانسیل خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از GIS, RS و روش Fuzzy - AHP

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 713-725
شیوا کوه سلطانی؛ علی اصغر آل شیخ؛ باقر قرمزچشمه؛ سعید مهری

2.

تأثیر عملیات پرورشی بر جست‌زنی تاغ به منظور تعیین بهترین زمان و ارتفاع هرس (مطالعۀ موردی: تاغزارهای دست‌کاشت اشتهارد)

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 951-964
صادق حسین‌نیایی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی

3.

حساسیت تاج‌بارش تک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) به رخداد باران در ناحیه رویشی زاگرس

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 13-24
زینب خوش صفا؛ پدرام عطارد؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ امید فتحی زاده؛ چیوهانگ تانگ

4.

خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار

5.

واکاوی تغییرات متغیرهای اقلیمی و تأثیر آن بر رویشگاه‌های گون زرد (Astragalus verus Olivier) استان اصفهان

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 359-374
مرتضی خداقلی؛ راضیه صبوحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب