1.

بررسی تطبیقی عنصر خاک دراساطیر و هنر ایران باستان

دوره 21، شماره 26، خرداد 1401، صفحه 53-62
میترا قرغانی

2.

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-13
زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی

3.

تحلیلی نقشمایه های نمادین و اساطیری در هنر کلماکره لرستان

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 63-76
لیلا خسروی

4.

گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 39-57
محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد

5.

مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388
اسحاق طغیانی

6.

نخل ماتم فارس؛ تمثیلی از سوگواری بر امام حسین(ع) نمونۀ مطالعه: شهرستان جهرم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 145-162
فاطمه تسلیم جهرمی

7.

واکاوی خویشکاری‌های اساطیری دیوان در آثار محمد سیاه قلم

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1403
زهرا علی اوغلی ضیائی؛ حمیده حرمتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب