1.

ارزشگذاری اقتصادی کارکرد حفظ حاصلخیزی خاک در اکوسیستم های مرتعی احیاء شده مناطق خشک (مطالعه موردی: پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1031-1042
یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ علی کیانی راد

2.

امکان‌سنجی از دشت‌های شمالی استان سیستان و بلوچستان برای

دوره 61، شماره 3، بهار 1388
فرامرز بریمانی؛ نصرالدین جهانتیغ

3.

اولویت بندی عوامل بازدارنده‌ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در استان خراسان جنوبی( مطالعه‌ی موردی شهرستان درمیان)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388
کورش روستا؛ مصطفی تیموری

4.

بررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از دورۀ صفوی تا عصر حاضر (مطالعۀ موردی شهرستانهای بیرجند، درمیان، سربیشه)

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 5-23
مفید شاطری؛ راضیه آرزومندان

5.

بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری توسط کشاورزان: مورد غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 87-98
محمدرضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ جعفر یعقوبی

6.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونۀ Calligonum eriopodum (مطالعۀ موردی: شنزارهای اطراف شهرستان قائن)

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 529-536
سیده خدیجه مهدوی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ محمد حسن جوری؛ حسین توکلی

7.

ردیابی و مقایسۀ فیلوژنتیکی جدایه‌های زعفران و گوجه‌فرنگی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 217-227
سالار فرخوند؛ سیده عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری؛ محمد حسین امینی فرد

8.

شناسایی انگاره‌های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 780-795
آزاده بخشی؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.