1.

اثرات طرح 46 هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر پایداری اجتماعی روستاها (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان هامون)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 455-479
مهدی نادریان فر؛ سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان

2.

ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1257-1273
مهدی عبداله زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ میرنجف موسوی

3.

بررسی اثرگذاری دارایی‌های معیشتی بر تنوع معیشت روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان باوی)

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 487-503
سیده کوثر حسینی؛ معصومه فروزانی؛ عباس عبدشاهی

4.

بررسی شاخص‌های شکوفایی شهری در شهر خرم‌آباد

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 599-615
حامد عباسی

5.

تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1009-1031
هیوا اسدی؛ فریدون نقیبی؛ اصغر عابدینی

6.

تحلیل پایداری اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی در استان ایلام

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 848-865
سکینه کرمشاهی؛ سید اسکندر صیدایی

7.

تحلیل تأثیرات همه‌گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونة موردی: محدودة بافت فرسودة ارومیه)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1149-1173
اصغر عابدینی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه

8.

تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص‌های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
مرجان واحدی؛ سید محمود حسینی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی

9.

تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-45
سکینه کرمشاهی؛ سید اسکندر صیدایی؛ عباس امینی؛ فرزاد کرمی

10.

تحلیلی بر وضعیت پایداری گلخانه‏ های جنوب استان کرمان و عوامل تاثیرگذار بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400
امید شریفی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ سید محمود حسینی؛ مسلم سواری

11.

توزیع فضایی پایداری اقتصادی-اجتماعی براساس عوامل محیطی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان ایلام)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 157-175
سکینه کرمشاهی؛ سید اسکندر صیدایی

12.

سنجش پایداری اجتماعی در محلات پراکنده‌رو (مطالعۀ موردی: محلۀ شادآباد تهران)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 885-900
مصطفی توانا؛ فرشاد نوریان

13.

سنجش و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی، با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل فازی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 1-31
مهدی پورطاهری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو

14.

سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه‌شده: شهرستان جوانرود)

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 486-503
علی شمس‌الدینی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی

15.

شناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 147-163
وحید بیگدلی راد؛ شهرام ملکی

16.

طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق سیستم‌های خدمت- محصول

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 137-149
امیر مسعود فریدی زاد؛ سارا هاتف

17.

کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 5-18
اسفندیار زبردستسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب