1.

اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-90
محمد حسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ عفت قربانیان قطب آبادی

2.

بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران

دوره 58، شماره 3، آذر 1402، صفحه 357-393
بختیار جواهری؛ زانا مظفری؛ یاسمن مظهری؛ رامین امانی

3.

تعیین ردپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه (نمونة مورد مطالعه:محلة الهیه تهران)

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387
پریماه صمدپور؛ شهرزاد فریادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب