1.

تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: مطالعۀ تجربی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 411-432
سیدهادی حسینی؛ رضاعلی محسنی؛ علی‌اصغر فیروزجائیان

2.

تحلیل جامعه شناختی تاثیر رفتار قربانیان خشونت و ارتباط آن با رفتار خشونت آمیز علیه آنان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 55-79
مجید حیدری چروده

3.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 737-755
علی مشهدی؛ موسی کرمی

4.

رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی ، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگی باخشونت علیه زنان در تهران:

دوره 4، 1-2، شهریور 1385
منصوره اعظم آزاده؛ راضیه دهقان فرد

5.

مطالعه‌ی عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌ها و زنان گروه کنترل

دوره 8، شماره 3، مهر 1389
زهره خسروی؛ میترا خاقانی فرد

6.

مقایسة تطبیقی مفاهیم خشونت در تحقیقات جنسیت، زنان، خانواده در ایران و کشورهای توسعه ‏یافته بر‌اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 193-221
رضا کریمی؛ سمیه عرب خراسانی؛ فائزه السادات طباطبایی امیری؛ محمدرضا نصیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب