1.

آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی

2.

الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به‌مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 27-50
محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی

3.

اندازه‌گیری و مشخصه‌سازی تغییر سیاست‌های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان

دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 37-54
سید محمد صادق امامیان؛ علی ملکی؛ نجم الدین یزدی

4.

انسجام اجتماعی؛ منشأ توسعه اقتصادی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 49-74
محمود متوسلی؛ هدی زبیری

5.

بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 537-556
نعیمه حمیدی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی

6.

بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 51-68
محمود متوسلی؛ زهرا فرضی زاده میاندهی؛ علی نیکونسبتی

7.

بررسی عوامل تعیین‌کنندة رشد بهره‌وری و فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 99-121
فرشاد مومنی؛ محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک

8.

بنیة تولید ملی؛ بررسی انتقادی برنامه‌های توسعه و عملکرد اقتصادی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 147-169
فرشاد مومنی

9.

تحلیل و توسعه نهادی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها: رویکردی آمیخته

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 929-952
ابراهیم رجب پور؛ محمد مرادی

10.

چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-174
محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

11.

شناخت محتوای فضای شهری

دوره 11، شماره 11، تیر 1381
دکتر حمیدرضا پارسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب