1.

آشکارسازی تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو و کاربری اراضی اطراف آن طی دورۀ زمانی 1394-1381

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 831-842
محسن کاظمی؛ صادق ناجی دومیرانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی

2.

آشکار سازی تغییرات مورفودینامیک با استفاده از داده های سنجش از دور و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و منطق فازی(FUZZY­LOGIC)

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1387
عزت ا… قنواتی?؛ پرویز ضیائیان؛ ماهرخ سردشتی؛ علی اکبر جنگی

3.

ارزیابی پویایی تپه‏ های ماسه ‏ای حاشیة پلایای دامغان (کویر حاج‏ علی‏ قلی) با استفاده از تکنیک تداخل‏ سنجی راداری و طبقه‏ بندی شی‏ءگرا

دوره 53، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 157-176
عباس علی افضلی؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ شیرین محمدخان

4.

بررسی الگوهای توسعه در شهر ساری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-107
علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ جهانگیر فقهی

5.

بررسی پتانسیل شاخص های رطوبت خاک در پایش بیابان زایی

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 529-542
فاطمه طبیب محمودی؛ ناهید قاسمی دستگردی

6.

برسی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب پریشان با استفاده از سنجش ‌از دور

دوره 11، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 11-19
جواد چاک؛ محسن محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب