1.

آشکارسازی تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو و کاربری اراضی اطراف آن طی دورۀ زمانی 1394-1381

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 831-842
محسن کاظمی؛ صادق ناجی دومیرانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی

2.

آشکار سازی تغییرات مورفودینامیک با استفاده از داده های سنجش از دور و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و منطق فازی(FUZZY­LOGIC)

دوره 40، شماره 1، بهار 1387
عزت ا… قنواتی?؛ پرویز ضیائیان؛ ماهرخ سردشتی؛ علی اکبر جنگی

3.

بررسی الگوهای توسعه در شهر ساری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-107
علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ جهانگیر فقهی

4.

بررسی پتانسیل شاخص های رطوبت خاک در پایش بیابان زایی

دوره 73، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 529-542
فاطمه طبیب محمودی؛ ناهید قاسمی دستگردی

5.

برسی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب پریشان با استفاده از سنجش ‌از دور

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-19
جواد چاک؛ محسن محسنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.