1.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-82
سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی

2.

بررسی ارتباط منبع کنترل و احساس تنهایی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 33، شماره 33، زمستان 1386
نبی شمسایی؛ بهرام یوسفی

3.

پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-204
عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین

4.

تجربة زیستۀ کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی، مطالعه به روش پدیدارشناختی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 279-304
علی ایمان‌زاده؛ سریه علیپور

5.

دیوارنوشته‌ها: تقابل سیاست و زندگی روزمره

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 207-230
جمال محمدی؛ شیدا ویس بابایی

6.

روابط اجتماعی در جامعۀ شهری: بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 257-283
عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

7.

سنجش رابطۀ دینداری و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی با احساس تنهایی: مقایسۀ زنان شاغل و غیرشاغل

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 525-548
مریم سروش؛ پگاه ادیبی پارسا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.