1.

ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده‌بنیاد (مورد‌ مطا‌لعه: بانک‌های ملت تهران)

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 346-376
محمدعلی شاه حسینی؛ مسعود کیماسی؛ مرجان فیاضی؛ محمدرضا خدادادیان

2.

شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 193-227
سمانه کریمی قرطمانی؛ ناصر خانی؛ علی نصراصفهانی

3.

طراحی الگوی مدیریت غیبت از کار کارکنان با رویکرد آمیخته

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 577-608
مهدی نصراصفهانی؛ سعید شریفی؛ البرز قیتانی؛ مهرناز نصراصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب