1.

استالین و مدیریت فرهنگی در سینما

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 297-317
زهرا محمدی؛ علی اخوان

2.

پیوند سیاست و هنر در شوروی (مطالعۀ موردی: واقع‌گرایی سوسیالیستی در عصر استالین)

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 543-568
محمدتقی قزلسفلی

3.

سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 231-252
زهرا محمدی؛ سوسن اشترانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب