1.

بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 5-30
احمدعلی آصفی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی؛ امین دهقان قهفرخی

2.

تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معلمان ورزش و نقش تعدیل‌گری فراموشی سازمانی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 727-740
لیلی موسوی؛ احسان محمدی ترکمانی

3.

تبیین تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعۀ موردی: شهرداری اهواز)

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 85-106
جیران محمدی؛ مهدی نداف؛ سارا صفریان

4.

فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در چارچوب نظریه میدانی لوین، نظریه چسبندگی دانش و آموخته‌‌زدایی: مطالعه موردی طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 51، شماره 2، تیر 1396، صفحه 37-50
سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی

5.

مقاومت کاربران در برابر سیستم‌های اطلاعاتی و راهبردهای افزایش سطح پذیرش

دوره 20، شماره 2، شهریور 1386
سید کمال چهارسوقی؛ هدی داورزنی؛ پرستو شاه سمندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب