1.

اثر سرمایه ساختاری بر شناسایی فرصت‌های کسب‌و‌کار با نقش میانجی چابکی راهبردی (نمونه‌پژوهی: صنایع موادغذایی ایران)

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 546-571
رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ مسعود سپه وند؛ فریبرز فتحی چگنی

2.

اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه‌های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان کرمان)

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 583-604
رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ مسعود سپه وند؛ فریبرز فتحی چگنی

3.

اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی تصمیم‌گیری در پژوهشگاه علوم ورزشی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 565-549
شیرین زردشتیان؛ سعید خانمرادی؛ نازنین راسخ

4.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفه‌های سرمایه فکری (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قم)

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 265-287
عبدالله توکلی؛ عبدالصمد عزیزپور لیندی؛ الهام رضایی؛ اشرف میرزایی

5.

بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران

دوره 17، شماره 2، مهر 1389
ابراهیم عباسی؛ امان گلدی صدقی

6.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌کل مخابرات شهرستان قم)

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 203-223
علی حمیدی زاده؛ فریبا شهیدزاده؛ عرفان موحدی فر

7.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌‏‏های پذیرفته‌‏‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 181-199
محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ فاطمه یحیی تبار

8.

تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 231-245
محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء

9.

تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 123-136
رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ صحرا محمدی مهر

10.

نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی)

دوره 19، شماره 1، اسفند 1385
بهروز قلیج لی؛ اصغر مشبکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب