1.

ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385
ابوطالب باقری؛ حمید محبی؛ فرهاد رحمانی نیا

2.

ارتباط میزان هزینه انرژی ( فعالیت بدنی ) ، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

3.

تأثیرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن مردان جوان

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 347-361
عباس صارمی؛ نادر شوندی؛ ایمان خاکرو آبکنار

4.

تأثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید (هاف) بر VO2max، Tmax و VO2max v بازیکنان فوتبال باشگاهی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 47-57
نیما قره داغی؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی

5.

مقایسة تأثیر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی بر شاخص‌های سرمی محور هورمون رشد/فاکتور رشد شبه‌انسولین-1 و عملکرد هوازی مردان جوان فعال

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-118
بهزاد آزادی؛ لطفعلی بلبلی؛ مصطفی خانی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ آمنه پوررحیم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب