1.

ارتباط نوسان های گردش جوی ـ اقیانوسی اطلس شمالی با خشکسالی های آذربایجان شرقی

دوره 39، شماره 8، دی 1386
برومند صلاحی؛ محمدعلی خورشید دوست؛ یوسف قویدل رحیمی

2.

بررسی آثار خشک‌سالی و ترسالی بر تغییرات پوشش گیاهی در دو منطقة پخش سیلاب و مراتع شاهد هرات استان یزد

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 145-156
علی بمان میرجلیلی؛ محمد موسایی سنجره ای؛ شهاب الدین زارع زاده مهریزی

3.

تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزة آبخیز طالقان

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 157-165
علی اکبر نظری سامانی؛ حسام هروی؛ مهدی پناهی؛ مسعود جعفری شلمزاری

4.

تعیین آستانة خشکسالی و محاسبة میزان بارش قابل اعتماد ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
مجید زاهدی آغاج؛ یوسف قویدل رحیمی

5.

مقایسه عشایراسکان یافته خودجوش و هدایت شده در تر سالی و خشکسالی از نظر درصد وابستگی دام به علوفه مرتعی

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
سیدحمید حبیبیان؛ علی‌اکبر مهرابی؛ حسین ارزانی

6.

موقعیت و فراوانی فصلی مسیرهای چرخندی در ترسالی‌های غرب میانی ایران

دوره 41، شماره 68، آذر 1388
منصور جعفربیگلو؛ فرامرز خوش‌اخلاق؛ روح‌ا... اوجی

7.

نقش تغییرات رطوبت انتقال‏ یافته در رخداد خشک ‏سالی و ترسالی ایران

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 545-562
مصطفی کریمی احمدآباد؛ مهناز جعفری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید بازگیر

8.

نقش جابه جایی مکانی پُرفشار عربستان و رودباد جنب‏ حاره‏ ای در الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی ترسالی‏ های شدید جنوب و جنوب‏ غرب ایران

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 491-509
زینب محمدی؛ حسن لشکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب