1.

اخلاق حرفه‌ای از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 15-16
روح الله طالبی

2.

بی تفاوتی اجتماعی یا دخالت در زندگی دیگران؟!

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-1
علیرضا صبا

3.

برگ سبز، برگی برای حفظ دانش سازمانی

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 7-8
علیرضا صبا

4.

درهای دانشگاه به روی مردم باز است یا بسته؟! گفتگو با مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 9-16
علیرضا صبا

5.

روی خط خبر نخستین شماره برگ سبز

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 10-14
علیرضا صبا

6.

شناسنامه، فهرست و عکس نوشت نخستین شماره برگ سبز

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 2-7

7.

نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-56
علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

8.

نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-56
علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

9.

نسخه کامل نخستین شماره نشریه دانشجویی برگ سبز، پاییز ۱۳۹۸

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 1-36
علیرضا صبا؛ روح الله طالبی

10.

نقش و تاثیر وفاداری سازمانی در مسئولیت پذیری و مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 27-34
علیرضا صبا

11.

وقتی که از "تقریبا هیچ" دستاورد می‌سازیم!

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 17-26
علیرضا صباسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب