1.

انحراف اجتماعی جوانان در آیینة پژوهش‏ها

دوره 28، شماره 2، آذر 1385
مسعود گلچین

2.

بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 49-68
فرانک سیف الدینی؛ محسن کلانتری؛ سجاد احمدی

3.

بررسی رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 265-286
اکبر زارع شاه آبادی؛ مستانه بلگوریان

4.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر بزهکاری (مطالعة موردی: جوانان (18 تا 29) بزهکار و عادی شهر کرج)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 563-586
یلدا ایران‌پور؛ عباس شیری؛ شادی عظیم زاده

5.

تاثیر معیشت حرام بر انحراف و بزهکاری

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-33
محمد حسین قربی

6.

تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی وکاهش بزهکاری (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دو منطقۀ شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 215-230
سید محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری

7.

توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
سید محمود میر خلیلی

8.

چالش‌های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری کودکان (مطالعه میدانی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 25-50
حسین پورمحی آبادی؛ سید سیامک زند رضوی

9.

رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1387 تا 1400

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 543-568
طاها عشایری؛ مریم امین؛ طاهره جهان پرور؛ فائزه رقمی

10.

سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری

دوره 6، شماره 2، مرداد 1387
اکبر علیوردی¬نیا؛ محمود شارع¬پور؛ مهدی ورمزیار

11.

سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 103-121
عباس شیری

12.

عوامل حفظ و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 213-231
سید محمود میرخلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مسلم واحدی

13.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-53
مسعود حیدری؛ سید محمود میرخلیلی

14.

مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه‌های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان)

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 693-736
داود سیفی قره یتاق؛ ابوالفتح خالقی

15.

ممنوعیت خودکشی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 39-53
سید محمد شفیعی‌مازندرانی

16.

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 119-139
سعید جلالیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب