1.

بازتاب مسائل اجتماعی در رمان دفاع مقدس دهۀ ۸۰ و ۹۰ بر اساس نظریۀ لوسین گلدمن

دوره 14، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 45-58
سمیه کاظمی؛ محمدرضا یوسفی

2.

بررسی جامعه شناسانۀ نمایشنامۀ چهارصندوق نوشته بهرام بیضایی با تکیه بر آرای لوسین گلدمن

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 69-78
فائزه دائمی؛ احمد کامیابی مسک

3.

ریشه‌های بحث از سوژه در ساختارگرایی تکوینی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 735-709
صونا قاجار

4.

نقد جامعه‌شناختی داستان سیاسنبو براساس نظریۀ ساختارگرایی تکوینی گلدمن

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 65-84
زیبا قلاوندی؛ علی حاجی‌پور

5.

نمود شخصیت اصلی در داستان‌های کوتاه غلامحسین ساعدی : (با تکیه بر ساخت‌گرایی تکوینی گلدمن)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 282-306
پریوش میرزاییان؛ امین بنی طالبی

6.

واکاوی جامعه شناختی رمان «أولاد الغیتو اسمی آدم» از الیاس خوری بر پایه نظریۀ لوسین گلدمن

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-90
زهرا حقایقی؛ بهار صدیقی؛ احمد رضا حیدریان شهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب